Tanggal 31 Oktober 2007, sistem eKasih mula diperkenalkan dalam salah satu Mesyuarat Kabinet dan Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007. eKasih...